Lucas Zorg

Ontmoet Nazha Lemhadi, Deel wat er goed gaat in de samenwerking bij Lucas Zorg en Beleef haar verhaal
Nazha vertelt: “Onze samenwerking met de gemeente en het stadsdeel Nieuw-West loopt goed. In het kader van het huishouden, zijn we opgenomen in een experiment van de gemeente Amsterdam. Ook mogen we een methodiek op papier zetten over de aanpak van de kwetsbare zorgvragers die in isolement zitten en hulp nodig hebben. Zij stappen niet snel naar instellingen vanwege wantrouwen of ze begrijpen niet goed wat de regels zijn of ze zijn bang dat ze in de problemen komen.

Met ons project Betrokken Buren zijn we bezig met het schrijven van deze methodiek. Hoe kan het beter aangepakt worden om kwetsbare groepen beter te kunnen helpen? Dan gaat het vooral om mensen die eenzaam zijn en geen gebruik maken van bestaande voorzieningen. Het is fijn dat we dat op papier mogen zetten, zodat het hier en daar als voorbeeld overgenomen kan worden. Misschien kunnen we daarmee in andere stadsdelen helpen met het opzetten van zo’n project.

Vanuit de buurt loopt de samenwerking met andere instanties voor welzijn en zorg heel goed. In dat kader versterken wij elkaar. Wat betreft de stagiaires verzorgende IG, loopt de samenwerking met Capabel heel goed, dat is een onderdeel van ROC volwasseneneducatie. Er zitten bij ons vier stagiaires die moeilijk een stageplek konden vinden. Bij Lucas Zorg krijgen zij ruimte om stage te lopen en praktijkervaring op te doen. Wij hebben hulpvragers in de buurt, die geen gebruik maken van zorginstanties of zij hebben weinig uren, waar de stagiaires kunnen helpen in de huishouding of verzorging. Handelingen met betrekking tot verpleegkunde doen zij onder supervisie van een deskundige. Hier hebben we een win-win situatie gecreëerd: stagiaires kunnen hier stage lopen zodat zij hun diploma straks kunnen krijgen en de hulpvragers worden gratis geholpen. Zij weten dat ze de stagiaires helpen om hun diploma te kunnen krijgen, dus er zit wederkerigheid in van beide kanten. Dat is eigenlijk onze manier van werken: iedereen kan wat betekenen voor de ander, of je nou een hulpvrager bent of een deskundige.”