De Vrije Uitloop

Ontmoet Hans Udo, Deel het samenwerken met instanties van De Vrije Uitloop en Beleef zijn verhaal
Hans vertelt: “Hoe richt je nou een coöperatie op? Hoe doe je dat? Statuten? Wat is minimaal nodig van de wet? Daarvoor hebben we echt de steun nodig gehad van Cordaid, die vanuit hun netwerk hun mensen met ons in verbinding bracht. Iemand die heel veel wist van een coöperaties kwam hier vertellen hoe je dat financieel kunt doen, hoe je dat met raamwerkovereenkomsten kunt doen. Dat stukje ondernemen, waar we deels wel iets vanaf wisten en deels niets, daar hebben ze ons in geholpen en helpen ze ons nog steeds in, om te zorgen dat we dat goed vorm kunnen geven.”

Duurzaam Soesterkwartier

Ontmoet Henry de Gooijer, Deel de samenwerking met partners van Duurzaam Soesterkwartier en Beleef zijn verhaal
Henry vertelt: “Samenwerken met partners is belangrijk en ook hartstikke leuk; je leert nog eens wat. Maar soms gaat het ook stroef en weet je niet wat er aan de hand is. Daar hebben we een leuk voorbeeld van. Het gaat over het plaatsen van zonnepanelen op school. We hadden de buurt gemobiliseerd, iedereen wilde graag meedoen en we hadden eigenlijk genoeg deelnemers om zo’n project voor elkaar te krijgen. De school wilde ook hartstikke graag, want een school vol met zonnepanelen is hartstikke goed voor het onderwijs en je geeft het goede voorbeeld aan kinderen. Maar voor een school zitten er meer belangen aan, zoals: laten we wat meer integreren met de buurt, we vinden het interessant als ouders investeren in zo’n schooldak. Ook de gemeente was vol lof. De gemeente Amersfoort wil energieneutraal zijn in 2030, dat is een vrij hoog doel, maar laten we beginnen met kleine dingen zoals een schooldak vol met zonnepanelen.

Dan begin je dus, want waarom zou je niet meteen morgen beginnen? Maar zo liep het dus niet. Het duurde ontzettend lang. Wat bleek: het gebouw was eigendom van de gemeente, dus die moest daar ook zijn zegje over doen. Dat is helemaal terecht. Bij de afdeling milieu was het geen enkel probleem, de afdeling onderwijs vond het ook geweldig, want het is goed voor het onderwijs, maar bij de afdeling vastgoed daar begon het wat te haperen. Zij hadden wel voorbeelden van mensen die iets met een dak van publiek vastgoed wilden doen, bijvoorbeeld een telecom-organisatie die antennes neer wilde zetten en die betaalde daar goed voor. Dus zei de gemeente: laten we op die manier met elkaar gaan samenwerken. Maar dat paste niet helemaal bij onze gedachte, wij wilden dat dak gratis tot onze beschikking hebben en we hadden daar ook bepaalde ideeën over die totaal niet aansloegen bij de gemeente.

Dan dus niks. We kregen het niet voor elkaar om de kogel door de kerk te krijgen. Dat heeft anderhalf jaar geduurd. Wij wisten ook niet zo goed hoe we het moesten aanpakken, dus dan probeer je wat van dit, probeer je wat van dat, maar je loopt tegen een muur aan waarvan je niet goed snapt wat er speelt. Dat komt misschien wel omdat er vanuit het stadhuis op dat moment in ouderwetse termen wordt gedacht. Zo van: ‘een burgerinitiatief is anders dan een telecom-organisatie die een antenne op een dak zet. Een burgerinitiatief dient veel meer doelen, dat is niet bedoeld om fors geld te verdienen, maar dat is bedoeld om betrokkenheid met de buurt te organiseren. Dus daar horen ook andere overwegingen bij’. Toen dat kwartje is gevallen bleek dat iedereen hartstikke blij was dat de kogel door de kerk kwam en dat de zonnepanelen echt op het dak werden geplaatst.”

Lucas Zorg

Ontmoet Nazha Lemhadi, Deel de samenwerking met partners van Lucas Zorg en Beleef haar verhaal
Nazha vertelt: “De samenwerking van Lucas Zorg met de strategische samenwerkingspartners loopt heel goed met de onderwijsinstellingen Capabel en Hogeschool van Amsterdam. Met de gemeente en het stadsdeel idem dito. We worden alleen niet goed gewaardeerd, omdat we een initiatief zijn van buurtbewoners. We krijgen steeds de vraag: hoe deskundig ben je? Dat moeten wij altijd bewijzen en dat doen we ook heel goed, waardoor we nu bij iedereen een ander beeld hebben gecreëerd.

Met de zorgaanbieders is er bijna geen samenwerking. De grote aanbieders willen namelijk gewoon gebruik maken van onze deskundigheid wat betreft de informele zorg. We hebben diverse keren met hen aan tafel gezeten, want voor hen is informele zorg echt een fenomeen waarvan zij niks begrijpen (dit was in 2015). De aanbieders wilden ons inschakelen omdat wij bezig waren met informele zorg en vrijwilligerswerk. Maar wanneer wij over geld wilden praten, gingen alle deuren en luiken dicht. Want zij willen er geen cent aan besteden, ze willen mijn diensten niet overnemen en betalen. Op dit moment is er dus geen samenwerking met die organisaties, vanwege het feit dat we niet als partners aan tafel zitten. Het is meer dat zij gebruik willen maken van ons initiatief, verder niets.”

Edasu

Ontmoet Famke ten Brinke en Mabel van den Bergh, Deel de samenwerkende partners van Edasu en Beleef hun verhaal
Mabel vertelt: “Binnen het project Edasu werken we samen met verschillende partners. Daar kun je verschillende differenties in aanbrengen. De één is echt een samenwerkingspartner, zoals ROC Noorderpoort. Zij verzorgen het onderwijs en daar hebben wij veel samenwerkende gesprekken mee, over hoe we dit gaan vormgeven.”
Famke vult aan: “Daarnaast zijn de gemeenten belangrijke samenwerkingspartners, zowel om het op poten te zetten, maar ook om de opleidingsplaatsen af te nemen.”
Mabel vervolgt: “Een andere samenwerkingspartner is de welzijnsorganisatie en andere maatschappelijke organisaties, die onder andere de stageplaatsen en werkgeverschap aanbieden.”
Famke voegt toe: “We hebben een stuurgroep opgezet. Vanuit onze stichting Mens en Maatschappij hebben we een aantal strategische partners gevraagd of zij ons wilden helpen om dit prachtige initiatief te verspreiden en gefinancierd te krijgen. In de stuurgroep zitten een aantal wethouders, een beleidsambtenaar, een bestuurder van een grote welzijnskoepel, een bestuurder van het ROC, ons eigen stichtingsbestuur en een aantal mensen van de gemeente Groningen. Dat is een groep die echt met ons samen kijkt hoe we dit verder kunnen verspreiden.”
Mabel voegt toe: “Zij zijn kritisch over de stappen die gezet worden binnen het project, maar ze zijn ook vooral gericht op samenwerken.”
Famke sluit af: “en deuren openen.”