De Vrije Uitloop

Ontmoet Hans Udo, Deel de rechtsvorm van het initiatief De Vrije Uitloop en Beleef zijn verhaal
Hans vertelt: “De reden waarom we gekozen hebben voor een coöperatie, is omdat we het ‘wij-gevoel’ en het ‘we willen het samen doen’ echt naar voren willen halen. We willen mensen helemaal betrekken in het beslissingstraject. We beslissen samen over dingen die een coöperatie aangaan. We hebben ook allemaal evenveel stemrecht. Er is niet één baas; we doen het samen. Vooral dat ‘samen’-gevoel is heel belangrijk.”

Duurzaam Soesterkwartier

Ontmoet Henry de Gooijer, Deel de rechtsvorm van het initiatief Duurzaam Soesterkwartier en Beleef zijn verhaal
Henry vertelt: “We hebben voor Duurzaam Soesterkwartier een nieuwe rechtsvorm ontdekt in Nederland: uniek. Die hebben we de Bewust Blutte Buurtvereniging genoemd. Dat doen we niet zonder reden. Natuurlijk gaat er een beetje geld om in Duurzaam Soesterkwartier, maar we houden dat bewust heel erg klein en overzichtelijk. Soms moeten er een kopje koffie en een koekje worden betaald, dat lukt nog wel, en we vragen ook een vrijwillige bijdrage van onze leden van vijf euro per jaar.

De helft van de leden betaalt niet, maar dat vinden we helemaal niet erg. Op deze manier houden we mensen in de club met een motivatie die niks met geld te maken heeft. Dat werkt ongelooflijk goed en daar zijn we nog steeds erg enthousiast over. Het is soms ook een reden tot creativiteit: hoe gaan we dat nu weer doen? Hoe kunnen we mensen motiveren om in de baas zijn tijd allerlei dingen te doen? Ons uitgangspunt is: doe het vanuit je intrinsieke motivatie, voor de buurt. Op die manier is iedereen gelijk; niemand verdient hier wat.

Duurzaam Soesterkwartier heeft wel een statuut: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. We zijn bij de notaris geweest en we zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dus in die zin zijn we een formele vereniging. Wat de naam al zegt, een vereniging is een gezamenlijk doel voor de leden. Dat past nog hartstikke goed bij ons, want alle leden komen uit de wijk en we zetten ons in voor een duurzame en leefbare wijk. Daar gaat niet zoveel geld in om dus op die manier past het heel goed om op deze manier door te gaan. We zien onszelf soms juist meer als een lobbyclubje om dingen voor elkaar te krijgen en daar past de verenigingsvorm heel goed bij.”

Lucas Zorg

Ontmoet Nazha Lemhadi, Deel de rechtsvorm van het initiatief Lucas Zorg en Beleef haar verhaal
Nazha vertelt: “Lucas Zorg is een vereniging. Voor de informele tak van Lucas Zorg (thuiszorg, betrokken buren ed.) hebben we voor de rechtsvorm vereniging gekozen, maar zodra we gaan starten met de formele tak gaan we het opzetten als een bewonderneming.

We zijn begonnen met een vereniging omdat we met diverse projecten bezig waren die allemaal onder informele zorg vallen, waardoor we ook onze externe contacten moeten laten zien waar we aan werken.

Op het moment dat we verder gaan als bewonderneming, gaan we zelf zorgen voor eigen omzet en inkomsten. We hopen dat we op die manier in de toekomst ook onze informele zorg kunnen bekostigen. Dan zijn we niet afhankelijk van subsidies of van gemeentes en kunnen we zorgen dat de zorg duurzaam blijft en dat het op onze manier gebeurt: zorg van onderop.”

Lucas Solidariteitswinkel

Ontmoet Hossein Mabrouk, Deel de rechtsvorm van het initiatief Lucas Solidariteitswinkel en Beleef zijn verhaal
Hossein vertelt: “Lucas Solidariteitswinkel heeft geen formele rechtsvorm, maar de Lucas Community is daar wel mee bezig. Mijn collega en ik zijn hier nu actief op vrijwillige basis.”