Armoede is een sociaal probleem en armoedebestrijding is een sociaal vraagstuk. Als lid van een Sociale Coöperatie ontplooien mensen in kwetsbare posities sámen activiteiten om zélf redzamer te worden.

Kenmerken van Sociale Coöperaties zijn:
– coöperatief: sámen doelen bereiken die voor ieder apart onbereikbaar zijn
– zakelijk: onderhouden van een zakelijke relatie
– collectief: ontwikkelen en beheren van gemeenschappelijke goederen
– ondernemerschap: zélf activiteiten ontplooien
– democratisch: samen de koers van de organisatie bepalen
– open: delen van kennis en ervaringen om elkaar te versterken

Sociale Coöperaties creëren samen nieuwe ruimtes:
– om inkomen te verwerven
– voor meer werk dicht bij huis
– om het gat te dichten tussen beschikbare tijd en onbenut talent

Samen hindernissen opruimen en kansen scheppen om jouw eigen situatie en die van anderen te verbeteren.
– Via www.initiatief.nu: Op deze website geven we mensen zelf een platform om in film en tekst te vertellen over hun initiatief: Waar zijn ze mee bezig? Hoe doen ze dat? Wat kunnen en willen ze van elkaar leren?
– Via www.socialecooperatie.nl: Op deze website kun je als ‘omstander’ (bijvoorbeeld als gemeente, ambtenaar of welzijnsorganisatie etc.) kennis en (achtergrond-)informatie vinden; hoe maak je ruimte voor burgercollectieven?