Weggeefwinkel Amersfoort

Weggeefwinkel Amersfoort biedt iedereen de mogelijkheid om gratis, naar behoefte, spullen te halen en overtollige spullen te brengen. Hiermee willen ze verspilling tegengaan en hergebruik stimuleren. Het gaat hierbij niet om armoedebestrijding, maar om bij te dragen aan een duurzame samenleving waarin meer samenhang is en minder consumptie.

De Weggeefwinkel kent geen (betaald) personeel, enkel vrijwilligers en stagiaires.

Meer informatie

Keerkring 118
3813 BC Amersfoort
e-mail: margotklaasen@hotmail.com

www.weggeefwinkelamersfoort.nl