Kies&Co kinderwijkraden

Kies&Co is een landelijke vereniging van en voor begeleiders van kinderwijkraden in kwetsbare wijken. Ruim 400.000 kinderen in Nederland (1 op 9) leven in armoede. Ze worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van geldgebrek, zoals sociale uitsluiting en beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Daardoor lopen ze een verhoogde kans om later zelf ook weer in armoede terecht te komen.

Kies&Co wil deze cirkel doorbreken. Tijdens democratielessen op de basisscholen in de wijk werken kinderen aan hun eigen plannen voor de wijk. De kinderen weten namelijk heel goed wat er nodig is in hun buurt en zijn heel goed in staat om daar zelf praktische oplossingen voor te bedenken. Die ze daarna via hun eigen kinderwijkraad ook zélf kunnen gaan realiseren.

Met een kinderwijkraad krijgen kinderen zelf een heft in handen om hun situatie te verbeteren, voor zichzelf en alle andere kinderen in de wijk. En ze worden daarbij begeleidt door bewoners uit de eigen wijk, die daar weer in worden bijgestaan via Kies&Co. De kinderwijkraad kan de financiële armoede van individuele kinderen niet direct oplossen maar de contactarmoede die daar vaak aan ten grondslag ligt wel: jong geleerd, oud gedaan!

 

Meer informatie

Vondellaan 41
3818 WN  Amersfoort
telefoon: 06-20871926 (Annet Kooijman)
e-mail: annet@kiesenco.net

www.kiesenco.net
http://www.kinderwijkraad.nl