Edasu

Mensen in armoede hebben totaal andere ervaringen met verschillende levensdomeinen dan mensen die niet in armoede leven. Voor mensen die in armoede leven is de aansluiting bij de samenleving moeilijk te vinden; de kloof is groot en moeilijk overbrugbaar. Ondanks de inspanningen en de inzet van hulp- en dienstverleners, is de huidige armoedebestrijding voor generatiearmen weinig effectief.

Door ervaringsdeskundigen in te zetten in de armoedehulpverlening kunnen kloven overbrugd worden. EDASU staat voor ErvaringsDeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting. We leiden generatiearmen op om als ervaringsdeskundigen zelf de brug te slaan naar zowel mensen in armoede als naar hulpverleners.

Edasu werkt op vier plekken in Nederland (Groningen, Utrecht, Amsterdam en Eindhoven) aan het realiseren van deze opleiding. In Groningen draait de opleiding al anderhalf jaar en in Amsterdam en Utrecht zijn we in september 2016 gestart. In Eindhoven staat de opleiding nog in de startblokken.

Bekijk hier een filmpje van Pekels Goud over het werk van Edasu.

Meer informatie

Famke ten Brinke:
ZIVA / Stichting Mens en Maatschappij
telefoon: 06-16581528
e-mail: fltenbrinke@ziva-advies.nl

www.sterkuitarmoede.nl