Lucas Zorg

Ontmoet Nazha Lemhadi, Deel de noodzaak van geld voor Lucas Zorg en Beleef haar verhaal
Nazha vertelt: “Lucas Zorg heeft wel geld nodig, vooral voor het uitvoeren van informele zorg. We hebben het geld nodig voor stagiaires en voor betrokken buren, dat is een groep vrijwilligers die andere hulpvragers uit de buurt helpen. We hebben het geld dus nodig voor een vrijwilligersvergoeding, zodat we de vrijwilligerskosten kunnen betalen. Omdat zij ook hulpvragers naar het ziekenhuis begeleiden, moeten we ze ook reiskosten kunnen betalen. We hebben dus geld nodig om de activiteiten te bekostigen.
Daarnaast hebben we 25 vrijwilligers, daarnaast hebben we een betaalde kracht nodig die als spin in het web gaat fungeren. Met een betaalde kracht kunnen we de activiteiten waarborgen en begeleiding van anderen. Als we geld hebben kunnen we het benodigde materiaal zelf bekostigen en aanschaffen.
Voor de formele zorg zijn we hier uit eigen kracht mee bezig. De bedoeling is dat we zelf ook geld gaan verdienen. We gaan hulp in de huishouding, verzorging en begeleiding aanbieden aan mensen die een persoonsgebonden budget hebben. We zijn nog aan het uitzoeken hoe we door het ministerie van VWS erkend kunnen worden, zodat we ook contracten af kunnen sluiten bij de gemeente om de zorg in natura aan te bieden. Hiermee gaan we eigen geld verdienen. Het is de bedoeling dat we de informele zorg straks zelf gaan bekostigen. We zijn gewoon anders begonnen dan anderen, eerst met informele zorg en dan werken naar formele zorg.”

Lucas Solidariteitswinkel

Ontmoet Hossein Mabrouk, Deel de noodzaak van geld voor Lucas Solidariteitswinkel en Beleef zijn verhaal
Hossein vertelt: “Lucas Solidariteitswinkel heeft veel geld nodig voor het onderhoud, voor de opslagruimte en om mensen te kunnen helpen met bijvoorbeeld vervoer. Soms krijgen we namelijk klanten die echt geen geld hebben, maar wel graag een auto willen huren. Daarnaast hebben we geld nodig om de kosten te dekken van zaken zoals koffie, thee en het toilet en de maandelijkse betalingen van ons abonnement.
Wij komen aan geld door spullen te verkopen of ruilhandel met kleine bijdrage. Daarnaast zijn er mensen in de buurt die ons steunen.
Momenteel hebben we ongeveer 250 euro per maand nodig. Daarmee betalen wij ons abonnement aan de Lucas Community en de koffie en thee en af en toe knappen we het hier een beetje op als dat nodig is. We zijn echt aan het vechten met het inkomen.”

Duurzaam Soesterkwartier

Ontmoet Henry de Gooijer, Deel de noodzaak van geld voor Duurzaam Soesterkwartier en Beleef zijn verhaal
Henry vertelt: “Duurzaam Soesterkwartier heeft niet zo veel geld nodig. Een kopje koffie en een koekje kost niet zo veel. Eens een keer een flyertje de wijk in dat kost wat meer, maar dat is nog wel op te brengen. Op het moment dat wij iets opzetten wat iets meer kost, kunnen we soms een aanvraag doen voor een paar honderd euro in bijvoorbeeld het buurtbudget, zodat we een zaaltje kunnen huren om maar eens wat te noemen. Over het algemeen zijn we een Bewust Blutte Buurtvereniging en zijn de kasstromen niet zo groot, dus op die manier hebben we geen geld nodig.

Het is anders op het moment dat we een project opstarten wat misschien juist als doel heeft om geld te verdienen, bijvoorbeeld om de economie te versterken in de wijk. Dan heb je niks aan een Bewust Blutte Buurtvereniging, want daar gaat geen geld in om. Dus dan zetten we daar iets anders voor op bijvoorbeeld met een coöperatie of een stichting. Dan hebben we ineens een hele andere vereniging of stichting, met een ander bestuur, maar dat zien we dan wel heel erg als ons project. We laten dat heel graag ook weer los, want we willen ook graag dat het zelfstandig wordt. We gaan niet met de vinger in de pap zitten. Over het algemeen hebben we niet zoveel fondsen nodig en het geld wat we nodig hebben voor de kopjes koffie brengen de leden op met een vrijwillige bijdrage van vijf euro per jaar.

Vanuit Duurzaam Soesterkwartier is een werkgroep actief geworden op het thema wijkeconomie. Een thema bij uitstek om juist geld te gaan verdienen en dan heb je ineens wel geld nodig. Sterker nog, je wilt dat geld gaan genereren in de wijk en laten landen in de wijk. Daarvoor hebben we een coöperatieve vereniging opgezet, de Werkplaats Soesterkwartier, met als doel werkgelegenheid in de wijk te stimuleren, geld verdienen. Elkaar tot handen en voeten zijn en dan vooral niet gratis.

Daarvoor hebben we samenwerking nodig, dat gaan we niet alleen opzetten. We gaan dat samen met instituties doen die al geld verdienen in de wijk. Met hen gaan we bondjes sluiten om te kijken van: ‘hoe kunnen we die wijk daarin laten meewerken’. Dat lukt, dat gaat al hartstikke goed. Dat wil iedereen eigenlijk, dat is ook heel efficiënt gedacht. Want waarom zou je een bedrijf vanuit Deventer hier in de wijk klussen laten doen? Waarom zou een hulp in de huishouding helemaal uit Vathorst moeten komen om hier een oudere dame met huishoudelijke hulp van dienst te zijn? Dat kun je veel beter in de wijk zelf doen.

Wat we eigenlijk doen is bondjes sluiten met de gemeente, het wijkteam, woningcorporaties, het installatiebedrijf van die woningcorporaties om te kijken van: ‘hoe kanaliseren we dat geld wat andere mensen verdienen in deze wijk, naar de mensen in de wijk zelf’. Op die manier laten we het geld landen in de wijk, verhogen we de koopkracht, zetten we met werkgelegenheid een mooie stap vooruit en brengen we eigenlijk die economische welstand naar de wijk, wat veel efficiënter is en waar iedereen gelukkiger van wordt.

Op het moment dat je bezig bent het opzetten van een bedrijf in je eigen wijk dan ga je niet alleen geld verdienen. Dan creëer je veel meer waarde dan geld alleen en dat is het leuke. Dat is iets waar mensen in de wijk gelukkig van worden en waarom we ook binnenkomen bij de grote instanties, bij de zorginstanties, bij de woningcoöperaties, bij de gemeente. Iedereen vindt dat namelijk hartstikke interessant wat er gebeurt: we verdienen niet alleen maar geld, we creëren ook sociale cohesie. Mensen gaan niet meer voor een klusje bellen naar de woningcorporatie, maar ze gaan op zoek naar een oplossing vanuit hun eigen netwerk en ze weten de ondernemer in de wijk daarbij te betrekken. Op die manier verdienen we niet alleen geld, maar creëren we waarde die bijna niet in geld is uit te drukken. Dat is ook precies wat we vanuit Duurzaam Soesterkwartier willen: een weerbare wijk die weet waar de kracht in de eigen wijk zit.”

Edasu

Ontmoet Famke ten Brinke en Mabel van den Bergh, Deel geld als middel voor Edasu en Beleef hun verhaal
Mabel vertelt: “Binnen het project Edasu is geld nodig. Het geld dat nodig is, hebben we nodig om onder andere de cursuskosten te betalen per deelnemer. Dat wordt in ons geval door de gemeente betaald.”
Famke vult aan: “De gemeente betaalt een opleidingsplaats, maar we hebben met fondsen deze eerste opleidingen weten te financieren.”
Mabel vervolgt: “Daarnaast is het nodig om de organisatie te betalen. Daar zijn organisatiekosten aan verbonden, zoals projectleiderkosten en communicatiekosten. Wij doen alles samen met ervaringsdeskundigen. Als we bijvoorbeeld een workshop organiseren, gaat er altijd een ervaringsdeskundige met ons mee. Ook voor die kosten hebben we projectgelden nodig. Die gelden weten we op dit moment nog steeds via fondsen binnen te halen.”