Lucas Zorg

Ontmoet Nazha Lemhadi, Deel de acquisitie van middelen voor Lucas Zorg en Beleef haar verhaal
Nazha vertelt: “We zijn in februari 2015 gestart en wij hebben de middelen makkelijk kunnen krijgen binnen de Lucas Community. Ik heb gebruik gemaakt van de kennis van de Lucas Community en ook de ruimte waarin ik mijn activiteiten en mijn bewonderneming kan opzetten heb ik van hen gekregen. Kunde heb ik van een groep vrijwilligers, die deskundigen op het gebied van de zorg bereid gevonden hebben om mij te helpen en te ondersteunen om informele zorg vorm te geven. Samen hebben we de regie daarover. 

Voor de middelen zoals computers, tafels en het inrichten van de ruimte heb ik een beroep gedaan op een andere bewondernemer binnen de Lucas Community. Ik heb de spullen tegen een scherpe prijs gekocht en daarnaast ondersteunen en helpen we elkaar. Dat is eigenlijk de kracht van de Lucas Community: anderen helpen anderen; een bewondernemer die kennis en kunde heeft, helpt de ander en dergelijke. 

Voor de start in 2015 van het project Betrokken Buren (mensen uit de buurt die hun buurt goed kennen) hebben we geworven en getraind. De betrokken buren gaan hulpvragers uit de directe buurt helpen, door bijvoorbeeld mee te gaan naar het ziekenhuis of te helpen met netwerken. Als iemand geen netwerk heeft, zullen ze dit netwerk opzetten en bewaken.

Onze kracht, en die van Betrokken Buren, is dat hulpvragers nooit loslaten. Een hulpvrager is bijvoorbeeld iemand uit de Marokkaanse gemeenschap, van de eerste generatie, zonder kinderen. Die persoon blijft letterlijk en figuurlijk een hulpbehoevende, want hij/zij spreekt de taal niet, kent de buurt, regels en wetgeving e.d. niet heel goed. Een betrokken buurt die andere buren mobiliseert om anderen te helpen, blijft als een spin in het web het netwerk van de hulpvrager. 

Vanuit het buurtinitiatief van Osdorp hebben we een aanvraag ingediend en hebben we geld ontvangen, zodat we trainingen kunnen bekostigen en vrijwilligers een onkostenvergoeding kunnen geven voor bijvoorbeeld hun reis- en telefoonkosten.”

Lucas Solidariteitswinkel

Ontmoet Hossein Mabrouk, Deel de acquisitie van middelen voor Lucas Solidariteitswinkel en Beleef zijn verhaal
Hossein vertelt: “Voor de Lucas Solidariteitswinkel zijn kennis, advies en kunde makkelijk te krijgen via ons netwerk in de buurt en via de Lucas Community. Het probleem is het geld. Dat is moeilijk te krijgen, want we ontvangen geen officiële subsidies en we hebben geen steun van andere instanties.”